Bizonyságtételek
Konfirmációs előkészítés indul - 2021. március
Kovács Zsuzsanna: Anya nélkül
Abortusz után
Boros Klára: Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok
Csike Ferencné: Jöjjetek énhozzám mindnyájan
Antal Zoltán: A szőlőtő és a vesszők
Kovács Zsuzsanna: A böjt
Kovács Zsuzsanna: Ha fogadalmat teszel az Úrnak
Kovács Zsuzsanna: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket
SZ-né Ibolya: Gyógyíts meg Uram!
Kovács Zsuzsanna: Dicsőítelek Uram Jézus
Kosztics Sándor: A második esély
Jovánovics Ilona: Minden gondotokat Őreá vessétek
Kovács Zsuzsanna: Gyönyörködj az Úrban
Kovács Zsuzsanna: Mit fizessek az Úrnak a sok jóért
Dányi-Nagy Tánya: Jézus a mi Királyunk
Kovács Zsuzsanna: Imádságra gyógyult
Asztalosné Takács Gizella: Csonttörésem gyógyulása
M. Anikó: Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el
Sipos Márta: Szemüveg nélkül
Csike Ferencné: Áldom az én Uramat
Dányi-Nagy Tánya: Dicsőség a magasságban Istennek
Dr Szabó Szabolcs: Ébredj bizonyságtévő Lélek!
Varga László: Ne félj, csak higgy!
Kovács Zsuzsanna: Egyéb észrevételek a böjtről
Kovács Zsuzsanna: Egyéb tapasztalatok a böjtről
Kovács Zsuzsanna: A böjt az Ószövetségben
Kovács Zsuzsanna: A böjt és a kegyelem
Kovács Zsuzsanna: Milyen böjtöt kedvel Isten?
Kovács Zsuzsanna: A böjt az Újszövetségben
Zimányi József: Egy orosz katona 30 napos böjtje
Antal Zoltán: Egy igehirdető vallomása
Antal Zoltánné: Az Úr csodásan működik
Tóth Miklósné: Hálaadás
Asztalosné Takács Gizella: Rések betömése nemes harccal
Bódis Norbertné: Király-e Krisztusom ma is életem felett?
Gacsályi József: Gondot visel rólunk szabadító Istenünk
Merkel Magdolna: Hogyan mentette meg Isten az életünket?
Molnár Pál: Életveszélyben
Nyírfás Ágnes: Hirdessétek nagy tetteit
Szénási János: Közösségépítés városban
Tóth Sándor: Az Úr szolgálatában
Vankó István: Az egyértelmű útjelzés
Kovács Zsuzsanna: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek
Kovács Zsuzsanna: Ne adjuk gyermekeinket! Az agykonrtoll
Bernáth Tiborné: Milyen nagy dolgot tett velem az Úr Isten
Petschnig Frigyesné: Egy életen át Krisztussal
Riskóné Marika: Isten közelben
Molnár Pálné: Elég neked az én kegyelmem...
Sipos Márta: Adventi kegyelem
Kovács Zsuzsanna: Életet kért tőled...
Mikóné Amrein Judit: Jézus a Krisztus!
Kovács Zsuzsanna: Advent
Nagy Lászlóné: Mindeddig megsegített bennünket az Úr
Bujtár Jánosné: Az Úr csodásan működik
Kovács Zsuzsanna: Húsvéti misszió
Kovács Zsuzsanna: Krisztus él bennem
Tikász Eszter: Bizonyságtétel
Molnár Pál bizonyságtétele
blank