Gyülekezeti élet

 

ESEMÉNYEK A GYÜLEKEZET ÉLETÉBEN (a teljesség igénye nélkül)
 
2013. JANUÁR−MÁRCIUS
 
• A 2013-as esztendőt úrvacsorás istentiszteletekkel kezdtük meg.
 
• Továbbra is a hónap első vasárnapján reggel, a fél 9-kor kezdődő alkalmunkon terítjük
meg az Úr asztalát.
 
• Nem változott a bibliaórák, presbiteri gyűlések rendje sem.
 
• Január 13-án, vasárnap reggel otthont adtunk a Presbiteri Szövetség Elnökségi
összejövetelének. Öröm volt számunkra, hogy a megyéből hozzánk látogató testvéreink
részt vettek a 10 órakor kezdődő istentiszteletünkön.
 
• A Mária u. 9-es számú házban hétről hétre tárgyalunk az „Értékes Pécs” pályázat
szervezőivel. Az elnyert pénzösszeget a gyülekezeti termünk részleges felújítására és egy
– a reformáció témájával foglalkozó – kiállítás összeállítására fordítjuk. Régi vágyunk is
teljesül a megnyert pályázat által: mozgássérült testvéreink is eljuthatnak a gyülekezeti
termünk rendezvényeire, mert akadálymentesítő feljárót is készíthetünk.
 
• A január végi ökumenikus imahéten többen is szolgáltak gyülekezetünkből. Nálunk
január 25-én fogadtuk a máshonnan érkező testvéreket.
 
• Esperesünk és gondnokunk továbbra is képviseli gyülekezetünket, egyházmegyénket a
havonta esedékes püspök–esperes–gondnok értekezleteken, Budapesten.
 
• Peterdi Dániel, püspökhelyettes lelkipásztorunk Kolozsváron képviselte az egész
egyházkerületet február első hétvégéjén.
 
• Ugyanezeken a napokon dr. Szabó Szabolcs, gondnokunk – zsinati szervezésben –
kántoroknak, karnagyoknak tartott Budapesten énekes hétvégét, továbbképzést.
 
• A hivatalos szolgálatok miatt az egyházmegye elnöksége írásban köszöntötte
gimnáziumunk szalagavatójának résztvevőit, illetve a Siklósi Keresztyén Bál vendégeit.
 
• Február 12-én Budapesten az Egyházkerületi Tanács ülésezett. Ezen az alkalmon –
esperes úron kívül – részt vett Erdélyi József gondnoktestvérünk is.
 
• Február 19-én kísértük utolsó földi útjára Csekei Tiborné Eszti nénit, aki több évtizeden
át szolgálta hűséggel gyülekezetünket. A temetés után Hirden szeretetvendégség
keretében is megemlékeztek róla.
 
• Ugyancsak február 19-én az Egyházmegyei Tanács ülésezett, hogy tárgyaljon a beérkező
építési segélyekről.
 
• Február 21-én a Pécsi Református Kollégium Internátusában rendezték meg a Wass
Albert-versenyt, ahol szép verseknek örülhettek a hallgatók és a zsűritagok egyaránt.
 
• A Kollégium Igazgatótanácsa is a megszokott rendben ülésezett, megtárgyalva a
Nagyharsánnyal és Drávafokkal kibővült intézmény aktuális kérdéseit.
 
• A március 19-én, kedden, a bibliaóra keretében tartotta dr. Szabó Szabolcs
gondnokunk „Nagy hatású istenes versek – nagy hatású kórusművekben” című előadását.
 
• Március 24-én, virágvasárnap családi istentisztelet keretében örülhettünk református
óvodánk dolgozóinak színvonalas bábelőadásának, amely ezúttal Zákeus történetét
dolgozta föl.
blank