2013-06-18 13:36:31

2013. június 15-én elballagtak a Pécsi Református Kollégium Általános Iskolájának végzős diákjai. Dr. Szabó Szabolcs, gyülekezetünk gondnoka az alábbi beszéddel köszöntötte a ballagási ünnepség résztvevőit.

 

Kedves búcsúzó nyolcadikosok! Kedves szülők, hozzátartozók, vendégek! Tisztelt igazgatóság, tisztelt tantestület!

Amikor egyházmegyénk elnöksége nevében köszöntöm kedves mindnyájukat, szeretném idézni a világirodalom egyik kedves könyvének sorait. Azt a részt, amelynek tanúsága szerint a róka – búcsúzásként – még egyszer tanítja a kis herceget. Ugyanis a róka ezt mondja:

„Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat…”

Később pedig ezt olvassuk: „Felelős vagy a rózsádért…”

Az első idézetben talán meg kellene változtatnunk a magyar fordítást, hiszen akit nagyon szeretünk, arra nem vesztegetjük, pazaroljuk az időnket, hanem szeretetből adjuk neki. Szívesen, önzetlenül, önként rá áldozzuk.

De a másik mondat is nagyon lényeges: „Felelős vagy a rózsádért…”

Amikor a kedves szülők Református Kollégiumunkat választották, felelősen döntöttek.

Amikor a kedves pedagógusok gyermekeinket választották, felelősen döntöttek.

Mert az az idő, amit a rózsáinknak adtunk szeretetből, előbb-utóbb felelőssé tett bennünket is a rózsáinkért, azaz gyermekeinkért.

Ez az idő ezután sem múlik el. Ez a szeretet ezután sem fogy el. Ez a felelősség ezután is fontos lesz.

Egyházmegyénk elnöksége nevében őszintén kívánom tehát, hogy fiataljaink ennek az időnek a birtokában, ennek a szeretetnek és felelősségnek a jegyében folytassák megkezdett útjukat – talán éppen a mi iskolánkban…

Köszönöm, hogy meghallgattak.  Áldás, békesség!

blank