2013-07-29 13:41:56

Nem csak kenyérrel él az ember,

Hanem minden igével, amely

Isten szájából származik (Mt 4,4)

 

MEGHÍVÓ Hirdre: Augusztus 9-10.

 

A Magyar Református Presbiteri Szövetség Baranyai Területi Szervezete (BTSZ) presbiteri konferenciát tart.

Helye: Pécsi-Hirdi Református Gyülekezeti Ház

Péntek

- 16:00 Regisztráció

- 17:00 Áhítat (benne énektanítás) Peterdiné Molnár Judit lp. (Pécs-Belváros)

- 17:30: Köszöntő: Nagy Attila Gyula (MRPSZ)

- 17:40 Előadás: Krisztust követni „Ha valaki énutánam akar jönni (Mk 8,34-38) Kiss Gyöngyi lp. (Pécs-Kertváros)

- 18:20 Vacsorára készülés

-  19:40 Bemutatkozó beszélgetés:

- Vetítés

 

Szombat

7:00- Reggeli

8:00 Áhítat: Nagy Zoltán lp. (Pécs-Kertváros)

8:25 Újonnan érkezett testvérek köszöntése

8:30 A presbiteri szolgálatról és a sárospataki presbiterképzésről: Zóka Benjámin

9:00 Napjaink kísértései: Győrfy Bálint lp. (Zengővárkony-Nagypall)

9:45 „Presbiteri Szövetségünkről” Fóris Györgyné (Komló)

Szünet 9:50–10:10

10:10 – A 450 éves Heidelbergi Kátéról: Kis László lp. (Komló)

11:00 -12:00 Az állami egyházügyi hivatal tevékenysége: Köpeczi Bócz Edit (az előadás címe változhat) 12:00-től kérdések az előadóhoz – könyvárusítás!              

Kb 12:30–14:00 ebédszünet – pihenő

14:00 Bizonyságtétel – a megjelentek közül várunk jelentkezőt

14:25 Előadás: A református egyház életkérdései, a reformátusok megszólítása (dr. Judák Endre)

15:10 Kiscsoportos beszélgetések: gyülekezeti életünkről!

Szünet 16:00-16:15

16:15 Hozzászólások

16:45 Imaközösség:

17:00 Záró istentisztelet – úrvacsora: Valljátok meg bűneiteket egymásnak, hogy meggyógyuljatok. (Jak 5,16) Németh Norbert lp. (Csányoszró)

 

Szeretettel hívjuk a Területi Szervezet teljes tagságát, lelkipásztorainkat, presbitereinket, valamint minden kedves érdeklődő testvérünket.

 

Ingyen éjszakázhat, aki hoz magával ágyneműt! 20 fő elszállásolása lehetséges, külön a hölgyek és külön a férfiak.

A vacsorát, a reggelit és az ebédet az adományainkból szeretnénk fedezni.

A szállásra és étkezésre jelentkezni legkésőbb augusztus 6. 17:00-ig lehet.

Az alábbi telefonszámra vagy e-mail címre szíveskedjenek jelezni a részvételt a kedves testvérek!

Nagy Attila Gyula: 06-72-495-343; vagy 06-70/3415758; vagy nattilagy@gmail.com

Fóris Györgyné: 36-20/4015636; vagy fruzsina33@t-online.hu

 

Siklós: 2013-07-25                                                                     Nagy Attila Gyula

                                                                                                   Sk.  BTSZ elnök

blank