2014-10-22 14:21:34

„Úrnak szolgái…” – Kettős jubileum Pécs-Belvárosban

 Peterdiné Molnár Judit és Peterdi Dániel köszöntése

 

Örömteli pillanatoknak lehettünk tanúi október 19-én, vasárnap, Pécsett, a Belvárosi Egyházközség istentiszteletén.

Kerületünk főjegyzőjét, esperes-lelkészét, Peterdi Dánielt és feleségét, Peterdiné Molnár Judit lelkipásztor asszonyt köszöntötte a gyülekezet és a presbitérium abból az alkalomból, hogy 25 esztendőt töltöttek el hűséges szolgálattal Pécs-Belvárosban.

Az ünnepi perceket a 119. zsoltár énekelt 24. verse nyitotta meg („Gyönyörködöm a te törvényedben,…”), majd következett az erre a vasárnapra – Perhács Eszter, kerámiaművész által – elkészített „életfa” bemutatása. A szép alkotás egyszerre szimbolizálta a kehely ábrázolta élet vizét és a lelkészcsalád tagjait, a gyermekektől a felnőttekig.

A megtelt templomban az Úr Asztala egyik oldalán a presbiterek álló két sora kifejezte a tiszteletet és a köszönetet éppúgy, mint a jubileumi vers, amelynek legfontosabb üzenete talán ez volt: „…a hála ma is körülölel Benneteket, / néha a templomajtóban, egy-egy elrebegett / szavunkban, biztató pillantásunkban, / legördülő könnycseppünkben, /kézszorításunkban. / Mert gyülekezetté csak / Veletek együtt lehetünk….”

A 134. zsoltár mindhárom versét elénekelve Bana Gáborné zárta a megemlékezést – köszöntést egy gyönyörű régi magyar áldás elmondásával.

 

                                                                                                          Szabó Szabolcs

 

 

 

blank