2011-10-10 19:22:28

FIAIMNAK

E L Ő S Z Ó

 

„Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Istennek szájából származik. „ Nem hasonlat ez, hanem szó szerint értendő törvénye az életnek. Lelkileg éppen úgy lehet hiányosan táplálkozni, lelkileg éppen úgy lehet éhhalált szenvedni, mint testileg. A mai emberiség lelki krónikus éhezésben szenved. Mert hisz azzal nincs elintézve az ügy, hogy a Bibliát kinyomják, megvásárolják, még azzal sem, hogy olvassák azt. A Biblia azt kívánja, hogy az emberek, mint Isten tulajdon szavát értsék és tegyék magukévá, csak így képes táplálni minket. Sokak számára azonban –bármi legyen is ennek az oka-a Biblia szava megemészthetetlen. Nem beszél hozzájuk. ezért tolmácsot keresnek, hogy az lefordítsa nekik a Biblia nagy, nehéz és idegen szavait sajt életük nyelvére. Én azt gondolom, hogy a teológia helyesen megértett szolgálata ez: gondolja át oly alaposan és addig Istennek a Jézus Krisztusban való művéről szóló üzenetét, amíg csak képessé nem lesz azt az üzenetet egyszerűen és mindenki által megérthető módon a mi korunk nyelvén is kimondani.

            Ilyen munkából nőtt ki ez a 35 kis cikk öt év alatt. Először a „Zürichi kanton egyházi híradójában” jelentek meg külön. Sokszoros kérésnek engedve összegyűjtöttem őket, egyetlen laza egésszé, változtatás nélkül-apróbb stilisztikai javítgatásoktól eltekintve. Az a barátságos fogadtatás, amelyre első megjelenésük alkalmával találtak, arra a reménységre bátorít, hogy céljukat nem fogják egészen eltéveszteni: a régi örökkévaló üzenetet aa mai ember szívébe fogják idézni.

            Zürich, 1935. március végén

DR. BRUNNER EMIL

A ZÜRICHI EGYETEM TANÁRA

blank