2020-11-11 18:49:20

Projektismertető

 

A főkedvezményezett neve: Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület

Konzorciumi partner neve: Pécs-Belvárosi Református Egyházközség

A projekt címe: A társadalmi kohézió erősítése Pécsett a Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület és a Pécs-Belvárosi Református Egyházközség együttműködése révén

A szerződött támogatás összege: 48 635 387Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A Pécsi Városvédő és Városszépítő Egyesület 1983-óta aktív részvevője Pécs és szélesebb vonzáskörnyezete civil életének. Az Egyesület számos programot valósított meg az elmúlt bő 30 év alatt, amelyekben sikeresen szólította meg a lakosság széles rétegét a fiataloktól az idősekig egyaránt - kiemelten a hátránykompenzációval rendelkezőket (mélyszegénységben élőket, szenvedélybetegeket, időseket, mozgáskorlátozottakat, egyedülállókat, bűnelkövetőket stb.). Az Egyesület célja, hogy a Pécsett jelentkező társadalmi problémákra gyorsan tudjon reagálni és a lakosai számára élhetőbbé és harmonikusabbá tegye a várost. A tevékenységek során az Egyesület széles együttműködésre törekedett a környező egyesületekkel, intézményekkel és egyházi szervezetekkel. Kiemelkedő együttműködést alakított ki a Pécs-Belvárosi Református Egyházközséggel, azon belül is a Pécsi Református Kollégium és Általános Iskolával, akikkel együtt több közös programot valósítottak meg a helyi társadalmi problémákra reagálva. A Pécs-Belvárosi Református Gyülekezet 1902-ben lett önálló egyházközség, de az előzmények a 19. századra tekintenek vissza. A 20. század első felében diakonissza alkalmazásával és a gyülekezeten belüli önkéntesek és egyesületek útján oldotta meg a működését. Maga az Egyházközség mindig is nyitott volt a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett helyzetben levő, fogyatékkal élők felé, emellett komoly felelősséget ró a közösségre a pályakezdő és önálló életre készülő fiatalok segítése. Befogadó közösség révén azok felé is nyitott az Egyházközség, akik szenvedélybetegségből gyógyultak ki, vagy a felépülés útjára szeretnének lépni. A gyülekezeti tagok tekintélyes részét idősek képezik, fontos feladat az ő gondozásuk is.

A pályázat célja a társadalmi kohézió megteremtése a Pécsett élő hátrányos helyzetűek számára, akik a „köznapi” életbe szeretnének visszatérni.

A projekt célcsoportja a romák, a fogyatékkal élő személyek, az idős személyek, a bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, a javítóintézetből vagy büntetés-végrehajtási intézményből szabadultak, az 50 éven felüli életkorú személyek, a pályakezdők vagy a 25 év alatti életkorú fiatalok lesznek. A projekt megvalósítása során a bevonni kívánt célcsoport létszáma 100 fő.

A pályázati felhívásba meghatározott célcsoporttal kapcsolatos szakmai főtevékenységek (azon belül tevékenységek) közül az alábbiak kerülnek megvalósításra:

  •  Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés

(a) az információs napok, rendezvények, képzések szervezése lebonyolítását életvezetési (szemléletformáló) kör programok megvalósítása

(b) a kommunikációs, konfliktuskezelési, probléma megoldási készségek fejlesztése;

  •  Társadalmi együttélés javítása 

(a) a meglévő közösség fejlesztés és a közösségi tér működtetése,

(b) a közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása, videóvetítés időseknek és fiataloknak szünidőben,

(c) a hátránykompenzációs tevékenyég;

  •  Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, mentálhigiénés szolgáltatások, szenvedélybetegség megelőzése 

(a) a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása, elsajátításuk segítése,

(b) a kallódó fiatalok támogatása, segítése

(c) a büntetés-végrehajtási intézményből szabadult személyekkel kapcsolatos hátránykompenzációs tevékenységek.

Ezen felül a konzorcium az Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztését és a hatékony tevékenység-koordináció kialakítása mellett a szervezetek vezetésfejlesztését is célul tűzte ki a projekten belül.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.11.29.
A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00066


 

blank