2013-05-05 21:14:16

Már a jubileum évében, 2007-ben, amikor templomunk 100 esztendős lett, felmerült a gondolat: milyen jó lenne, ha az Isten háza szerény megvilágítást kapna.

A vonatra igyekvők vagy éppen a vasútállomás felől jövők látnák szép épületünket, amely noha nem műemlék, de a számunkra nagyon is kedves otthonunk 2013-ra mégiscsak a 106. életévébe lépett.

Több alkalommal jártunk az önkormányzatnál anyagi segítségért tervünk kiteljesítése érdekében, de szép ügyünk megvalósítása még váratott magára.

A sok személyes látogatás és levélváltás eredményeként azután 2012 decemberében megérkezett dr. Páva Zsolt polgármesterünk és dr. Hoppál Péter képviselőnk pénzbeli támogatása / adománya.

A kapott ajándékot kiegészítettük a gyülekezet társadalmi munkájával, és most már így örülhetünk a hét végén (pénteken, szombaton és vasárnap) esténként a néhány óráig tartó – az évszakokhoz igazított – megvilágításnak.

Őszintén reméljük, hogy a kívülről templomtornyunkra eső fénnyel együtt jár minden hozzánk látogató lélekben Urunk nekünk adott világossága is.

                                                                                

                                                                                                                                                       dr. Szabó Szabolcs

                                                                                                                                                       gondnok

blank