2013-05-09 14:58:53

2013. május 3-án elballagtak a Pécsi Református Kollégium végzős diákjai. Dr. Szabó Szabolcs, egyházmegyei és egyházközségi gondnok az alábbi szavakkal köszöntötte a diákokat és a hallgatóságot.

Kedves ünneplő gyülekezet! Kedves ballagó diákok!

Azt a néhány rövid köszöntő szót, amely most tőlem elhangzik, Peterdi Dániel esperes, püspökhelyettes testvérem nevében is mondom – így képviselhetem egyházmegyénk elnökségét…

Kedves ballagó diákok! A határon túl élő magyar közösségeink némelyikében nem a „ballagási meghívó” kifejezést használják, hanem a „kicsengetési kártya” elnevezést. Nekem azért rokonszenves ez a formula, mert ismét a magyar nyelvünket dicséri. Ugyanis érzékelteti, hogy ez a „csengetés” már nem hasonlítható a megszokott, négy vagy öt év alatt tapasztalt tanóra végi jelzéshez… Aztán nagyon „beszédes” a „ki” igekötő is, mert visszavonhatatlanul üzeni: „innen el”…

Kedves ballagó diákok! Nekem mégis a „ballagás” szó marad meg jobban az emlékezetemben, mert ez a kifejezés utal egyedül a fiataljaink előtt álló útra. Itt nem lehet „állva maradni”, azaz sohasem haladni. De nem is lehet sietni, kapkodni, rohanni… Olyan út ez, amelyet a tettek fölött mindig elgondolkodva, nyugodt léptekkel állandóan előbbre tartva kell megtennetek.

Kedves ballagó diákok! Őszintén kívánom mindnyájatoknak, hogy Istenünk adjon erőt az út megtételéhez, hogy mindig nyugodtan, megfontoltan „ballagjatok” az Úr által kijelölt szakaszokon.

Áldás, békesség!

 

dr. Szabó Szabolcs

egyházmegyei és egyházközségi gondnok

blank